קריטריונים לפסיקת מזונות ילדים

בית המשפט העליון קבע שלושה קריטריונים בסיסיים, המובאים בחשבון בעת פסיקתו בעניין מזונות לקטינים, והם: "הכנסה בפועל", "פוטנציאל השתכרות", "הלכת פרייס". יש לזכור: בבוא בית המשפט לחייב בעל או אב במזונות ילדיו, יובאו בחשבון לא רק הכנסתו בפועל, כי אם פוטנציאל השתכרות! כך, לדוגמה, אם יטען ראובן בבית המשפט כי הוא מובטל ואין לו כל.. קרא עוד →

יגאל בן חיים