קריטריונים לפסיקת מזונות אשה

בית המשפט העליון קבע שלושה קריטריונים בסיסיים, המובאים בחשבון בעת פסיקתו בעניין מזונות לאישה ולקטינים, והם: "הכנסה בפועל", "פוטנציאל השתכרות", "הלכת פרייס". יש לזכור: בבוא בית המשפט לחייב בעל או אב במזונות אשתו או ילדיו, יובאו בחשבון לא רק הכנסתו בפועל, כי אם פוטנציאל השתכרות! כך, לדוגמה, אם יטען ראובן בבית המשפט כי הוא מובטל.. קרא עוד →

יגאל בן חיים