פירוק שיתוף – באיזו ערכאה?

מי שחפץ בהצלחת הליך תביעתו לפירוק שיתוף – מוטב שתביעתו תוגש לבית המשפט לענייני משפחה. בית הדין הרבני אינו נותן צו פירוק שיתוף באותה מהירות, שבה ניתן הצו בבית המשפט – אלא אם כן יש ראיות חותכות וודאיות באשר לקיומן של עילות גירושין, שמכוחן ניתן לקבל מבית הדין פסק דין לחיוב בגט. הניסיון מלמד, שההליך.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

הליך הפירוק בפועל

אם לא יצליחו הצדדים להגיע להסכמות, כאמור לעיל, ולא ניתן יהיה למנוע את פירוק השיתוף, ייתן בית המשפט צו לפירוק שיתוף של הדירה, ובדרך כלל ימנה את באי כוח הצדדים ככונסי נכסים למכירת הדירה ו/או כונס נכסים אחר, ניטרלי. כונס הנכסים הוא ידו הארוכה של בית המשפט ועליו להישמע להוראותיו. בתפקידו זה אין כונס הנכסים.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

כיצד ניתן להימנע מפירוק השיתוף

א. צו למדור ייחודי טענת ההגנה העיקרית, שיכולה להביא לאי-פירוק השיתוף בפועל, היא טענת קיומו של צו למדור ייחודי, שניתן על-ידי בית הדין הרבני. צו למדור ייחודי הוא צו, שניתן על-ידי בית הדין הרבני במסגרת תביעת האישה לשלום בית ו/או למזונותיה. במסגרתה עותרת האישה בפני בית הדין בהליך ביניים הקרוי "בקשה למתן צו למדור ייחודי",.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

רכישת דירה באמצעות קיזוז חוב מזונות

לאחרונה ניתן פס"ד בביהמ"ש לענייני משפחה באשדוד המאפשר לאישה לרכוש את דירת מגורי הצדדים באמצעות קיזוז חוב המזונות של הבעל כלפי הילדים. פסק דין זה פותח אפשרות חדשה לחלוטין ולפיה במידה והבעל לא משלם את מזונות ילדיו, האישה יכולה לגבות את חוב המזונות על ידי רכישת חלקו של הבעל בדירה באמצעות חוב זה. אפשרות זו.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

פירוק שיתוף והליכי כינוס

אחד הכלים המשמעותיים, העומדים לצד המבקש לפרק את התא המשפחתי, הוא הכלי לפירוק שיתוף דירת המגורים. בדרך כלל דירת המגורים היא הנכס העיקרי שנצבר במהלך הנישואין, ומשמעות פירוקה פירוק התא המשפחתי בפועל. לכן יש חשיבות ממדרגה עליונה להליך זה – אף אם הוא כפוי על הצד המתנגד לכך. התביעה לפירוק שיתוף היא פשוטה ויכולה להשתרע.. קרא עוד →

יגאל בן חיים