מזונות אשה

בן הזוג חב במזונות אשתו מכוח הדין האישי החל עליו, קרי מכוח דין תורה והלכות חכמינו ז"ל – כך קבע החוק עצמו החל במדינת ישראל. החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ג – 1953, קובע את העיקרון, לפיו יחויב כל אדם במדינת ישראל במזונות בת זוגו לפי חוקי העדה הדתית אליה הוא משתייך או לפי כלליה... קרא עוד →

יגאל בן חיים