מתי נשללים מזונות אשה

במקרים מסוימים לא זכאית האישה למזונות עבורה. א.  המקרה הראשון והשכיח הוא כאשר האישה עובדת ומשתכרת כדי מלוא צרכיה.      במקרה זה יבחן בית הדין או בית המשפט את צורכי האישה החודשיים, ומתוכם יפחית את השתכרותה החודשית.      אם שכרה יספק מלוא צרכיה, לא ייפסקו עבורה מזונות.      אם שכרה יהיה נמוך מצרכיה, ישלים בית.. קרא עוד →

יגאל בן חיים