הסדרי ראייה

להורה שאינו משמורן קיימת הזכות לקבל אצלו את ילדיו לביקורים.  הזכות להסדרי ראייה היא זכות טבעית ועצמאית, ואין לה קשר לתשלום/אי-תשלום מזונות ו/או לכל הסדר רכושי כזה או אחר בין ההורים. הנוהג הסטנדרטי בדרך כלל מוסכמים הסדרי הראייה בין ההורים לשני ימים באמצע שבוע, לכל סוף שבוע שני ולמחצית חופשות בית הספר וחגי ישראל לסירוגין... קרא עוד →

יגאל בן חיים

שיקולי ביהמ"ש בענייני משמורת

כעיקרון שיקול-העל והמנחה בכל מה שקשור לילדים קטינים – ובפרט בכל מה שקשור לקביעת משמורתם – היא עקרון "טובתו של הילד". ברבות השנים יצקו בתי המשפט תוכן לתוך מונח זה, וכיום קיימים כמה שיקולים מהותיים, המובאים בחשבון על-ידי בתי המשפט בטרם יינתן פסק דין למשמורת. 1. חזקת הגיל הרך החוק קובע חזקה, שטוב יהיה אם.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

משמורת ילדים

מטבע הדברים משמורת ילדים היא אחת הסוגיות המורכבות, להן נדרשים ההורים במסגרת הליכי הגירושין.  על-פי החוק ייחשב ילד קטין, כל עוד לא מלאו לו 18 שנים. עד לאותו מועד חלה האחריות לכל מחסורו, גידולו וטובתו באופן אוטומטי על הוריו – כל עוד לא נקבע אחרת. מה מעניקה זכות המשמורת להורה המשמורן ? בקרב הציבור הרחב.. קרא עוד →

יגאל בן חיים