רכישת דירה באמצעות קיזוז חוב מזונות

לאחרונה ניתן פס"ד בביהמ"ש לענייני משפחה באשדוד המאפשר לאישה לרכוש את דירת מגורי הצדדים באמצעות קיזוז חוב המזונות של הבעל כלפי הילדים. פסק דין זה פותח אפשרות חדשה לחלוטין ולפיה במידה והבעל לא משלם את מזונות ילדיו, האישה יכולה לגבות את חוב המזונות על ידי רכישת חלקו של הבעל בדירה באמצעות חוב זה. אפשרות זו.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

מזונות ילדים

 מקור החיוב של מזונות ילדים הינו הדין האישי החל על האב מכוח הכללים שנקבעו בהלכה. היקף החיוב בכל הקשור למזונות ילדים מחולק לפי גילם: ילדים בגיל 6-0 ("קטני קטינים", כהגדרתם בהלכה) האב בלבד – ולא האם – מחויב באופן אבסולוטי כדי "צורכיהם ההכרחיים" בלבד, ומעבר לכך חלים "דיני צדקה" (הגדרות אלה יוסברו בהמשך). ילדים בגיל 15-6.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

בית המשפט המחוזי הפך את החלטת שופטת בית המשפט לענייני משפחה באשדוד לפיה האישה תשתתף בתשלום המזונות של ילדיה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע ביטל את פסיקתה המהפכנית של השופטת לענייני משפחה באשדוד שפסקה כי תשלום המזונות לילדים ייקבע באופן יחסי על פי השכר של שני בני הזוג. ראש ההרכב בבית המשפט המחוזי, השופטת שרה  דברת, קיבלה את ערעור האישה, תושבת אשדוד ואם לשלושה  שיוצגה על ידי עו"ד יגאל בן חיים, וקבעה כי "המגמה.. קרא עוד →

יגאל בן חיים