הגדלת/הקטנת מזונות ילדים

לא אחת פוסק בית המשפט מזונות עבור הקטינים לאחר שנבחנו מלוא צורכיהם – וזאת, בין היתר, לאור רמת השתכרות האב והאם. מטבע הדברים מושא המזונות הוא עניין דינמי הנתון לשינויים. לעתים חלים שינויים בהכנסות הצדדים, במצבם הרפואי, במצבם האישי ו/או בצורכי הקטינים, וכך נהיית הפסיקה פחות רלוונטית. במקרים כאלה זכות האב או האם לפנות לבית.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

פרוצדורה במזונות ילדים

כאשר מגישים תביעת מזונות, יש להקפיד על הפרטים הללו: 1.  להגיש את התביעה כשהיא מודפסת וערוכה בצורה מסודרת.      במסגרת התביעה יש לציין את הכנסות התובעים ב-12 החודשים האחרונים ואת הכנסות הנתבע ו/או הערכה בקשר להכנסתו; וכן לציין עבור כל תובע ותובע בנפרד (עדיף לערוך טבלה) את צרכיו-הוא. 2.  לכתב התביעה יש לצרף טופס הרצאת.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

דרך גביית תשלום המזונות

את המזונות, הנפסקים בבית המשפט או בבית הדין על-פי ההסכם, ניתן לגבות בשתי דרכים: האחת: דרך המוסד לביטוח לאומי – אגף המזונות. האחרת: דרך לשכת ההוצאה לפועל. לא כל אישה תוכל לגבות את המזונות דרך המוסד לביטוח לאומי, ובכל עת יש לבחון מהם התנאים הנדרשים לצורך גבייתם. את הקריטריונים לגביית המזונות דרך המוסד לביטוח לאומי.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

סיוע לאימהות חד הוריות

לאם חד-הורית זכויות לקבל סיוע ממוסדות ממשלתיים, שיש בהן כדי להקל הן על בן הזוג הנושא בתשלום הן על האם. 1. סיוע בשכר הדירה: מי שוויתרה בהסכם הגירושין על זכויותיה בדירה ללא תמורה ו/או לא היתה בבעלותה דירה, תהיה זכאית בכפוף לתנאי משרד השיכון לסיוע בשכר הדירה לא מבוטל. 2.  מימון הוצאת חינוך בתחילת שנת.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

ילד מרדן

"ילד מרדן" הוא ילד, המסרב ליצור קשר עם אביו. כאשר הילד מגיע לגיל סביר, בו הוא יכול לקבל החלטות משלו, ושלא בגין הסתה מצד אמו אינו רוצה ליצור קשר עם אביו, הוא נחשב לבן מרדן. הפסיקה קבעה, כי בן מרדן לא יהיה זכאי למזונות, כי אם לסכום מינימלי, המוגדר בפסיקה: "שלא יגיע לכדי חרפת רעב"... קרא עוד →

יגאל בן חיים

קריטריונים לפסיקת מזונות ילדים

בית המשפט העליון קבע שלושה קריטריונים בסיסיים, המובאים בחשבון בעת פסיקתו בעניין מזונות לקטינים, והם: "הכנסה בפועל", "פוטנציאל השתכרות", "הלכת פרייס". יש לזכור: בבוא בית המשפט לחייב בעל או אב במזונות ילדיו, יובאו בחשבון לא רק הכנסתו בפועל, כי אם פוטנציאל השתכרות! כך, לדוגמה, אם יטען ראובן בבית המשפט כי הוא מובטל ואין לו כל.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

רכיבי חיוב במזונות ילדים

מזונות הילדים מורכבים מכמה מרכיבים עיקריים: א.  הוצאות שוטפות: מזון וכלכלה, ביגוד והנעלה, נסיעות וכו'. ב.  מדור ואחזקתו: הוצאות דיור. ג.  הוצאות רפואיות. ד.  הוצאות חינוך. ה.  דמי טיפול. כפי שנקבעו בפסיקה בגין הוצאות המדור ואחזקתו של הקטין, ייחשבו הכללים באופן כדלקמן: עבור ילד אחד יחויב האב כדי 30% משכר הדירה ומהוצאות אחזקת הבית המשולמים... קרא עוד →

יגאל בן חיים

חיוב מזונות ילדים מעל גיל 18

מקור החיוב לילדים שמעבר לגיל 18 הוא, כאמור, בחוק הקובע כללים שונים בכל הקשור להיקף החיוב. החוק קובע כי ילד, שמלאו לו 18 שנים, יוכל לדרוש מאביו או אמו את מזונותיו על פי הכלל: "מחסורו של הזכאי ויכולתו של החייב". כאמור, במקרה זה ייבחנו סדרי הגודל של הכנסות ההורים יחדיו וצורכי הילד, לרבות הכנסות משלו.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

חיוב מדין צדקה

החיוב "מדין צדקה" הוא בסיס לחיוב שני ההורים יחדיו במזונות ילדיהם המשותפים. חיוב זה יושת על ההורים יחדיו בדרך כלל בשני מקרים: האחד – בחיובים שמעבר לצרכים ההכרחיים, כפי שפורטו לעיל. בדרך כלל מדובר בהוצאה שאינה מוגדרת כהוצאה קיומית, כדוגמת קורת גג, מזון וכו'. במסגרת הוצאות אלה ייכללו הוצאות שהן בדרך כלל בבחינת מותרות, כדוגמת.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

מהם צרכים הכרחיים?

האב מחויב במזונות ילדיו מגיל 0 ועד גיל 15 שנים ובצורכיהם ההכרחיים כהגדרתם בפסיקה, הכוללים את ההוצאות השוטפות כדלקמן: מזון וכלכלה, ביגוד והנעלה, הוצאות רפואיות, הוצאות חינוך, הוצאות מדור ואחזקתו כדי חלקו היחסי של הקטין (שכר דירה, ארנונה, חשמל, מים, טלפון, ועד בית). הצרכים ההכרחיים כוללים למעשה את הצרכים הקיומיים לאותו קטין. הם ייפסקו תמיד.. קרא עוד →

יגאל בן חיים