פרוצדורה במזונות אשה

כאשר מגישים תביעת מזונות, יש להקפיד על הפרטים הללו: 1.  להגיש את התביעה כשהיא מודפסת וערוכה בצורה מסודרת. במסגרת התביעה יש לציין את הכנסות התובעים ב-12 החודשים האחרונים ואת הכנסות הנתבע ו/או הערכה בקשר להכנסתו; וכן לציין עבור כל תובע ותובע בנפרד (עדיף לערוך טבלה) את צרכיו-הוא. 2.  לכתב התביעה יש לצרף טופס הרצאת פרטים.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

דרך גביית המזונות

את המזונות, הנפסקים בבית המשפט או בבית הדין על-פי ההסכם, ניתן לגבות בשתי דרכים: האחת: דרך המוסד לביטוח לאומי – אגף המזונות. האחרת: דרך לשכת ההוצאה לפועל. לא כל אישה תוכל לגבות את המזונות דרך המוסד לביטוח לאומי, ובכל עת יש לבחון מהם התנאים הנדרשים לצורך גבייתם. את הקריטריונים לגביית המזונות דרך המוסד לביטוח לאומי.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

קריטריונים לפסיקת מזונות אשה

בית המשפט העליון קבע שלושה קריטריונים בסיסיים, המובאים בחשבון בעת פסיקתו בעניין מזונות לאישה ולקטינים, והם: "הכנסה בפועל", "פוטנציאל השתכרות", "הלכת פרייס". יש לזכור: בבוא בית המשפט לחייב בעל או אב במזונות אשתו או ילדיו, יובאו בחשבון לא רק הכנסתו בפועל, כי אם פוטנציאל השתכרות! כך, לדוגמה, אם יטען ראובן בבית המשפט כי הוא מובטל.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

מתי נשללים מזונות אשה

במקרים מסוימים לא זכאית האישה למזונות עבורה. א.  המקרה הראשון והשכיח הוא כאשר האישה עובדת ומשתכרת כדי מלוא צרכיה.      במקרה זה יבחן בית הדין או בית המשפט את צורכי האישה החודשיים, ומתוכם יפחית את השתכרותה החודשית.      אם שכרה יספק מלוא צרכיה, לא ייפסקו עבורה מזונות.      אם שכרה יהיה נמוך מצרכיה, ישלים בית.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

מה כוללים מזונות אשה

מזונות האישה כוללים את כל הוצאותיה השוטפות, לרבות הוצאות הכלכלה, המדור, אחזקת המדור (ארנונה, חשמל, מים, טלפון, ועד הבית ועוד), הבריאות, הנסיעות, הביגוד, הקוסמטיקה, הוצאות הנופש והבילויים, וכן את שכר טרחת עורך-הדין שאליו היא פונה. ראוי לציין, כי מזונות האישה אינם כוללים רק את ההוצאות בנות הערך הכספי, כמתואר לעיל, אלא גם כל טובת הנאה.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

מזונות אשה

בן הזוג חב במזונות אשתו מכוח הדין האישי החל עליו, קרי מכוח דין תורה והלכות חכמינו ז"ל – כך קבע החוק עצמו החל במדינת ישראל. החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ג – 1953, קובע את העיקרון, לפיו יחויב כל אדם במדינת ישראל במזונות בת זוגו לפי חוקי העדה הדתית אליה הוא משתייך או לפי כלליה... קרא עוד →

יגאל בן חיים