מה כוללים מזונות אשה

מזונות האישה כוללים את כל הוצאותיה השוטפות, לרבות הוצאות הכלכלה, המדור, אחזקת המדור (ארנונה, חשמל, מים, טלפון, ועד הבית ועוד), הבריאות, הנסיעות, הביגוד, הקוסמטיקה, הוצאות הנופש והבילויים, וכן את שכר טרחת עורך-הדין שאליו היא פונה. ראוי לציין, כי מזונות האישה אינם כוללים רק את ההוצאות בנות הערך הכספי, כמתואר לעיל, אלא גם כל טובת הנאה.. קרא עוד →

יגאל בן חיים