מהם צרכים הכרחיים?

האב מחויב במזונות ילדיו מגיל 0 ועד גיל 15 שנים ובצורכיהם ההכרחיים כהגדרתם בפסיקה, הכוללים את ההוצאות השוטפות כדלקמן: מזון וכלכלה, ביגוד והנעלה, הוצאות רפואיות, הוצאות חינוך, הוצאות מדור ואחזקתו כדי חלקו היחסי של הקטין (שכר דירה, ארנונה, חשמל, מים, טלפון, ועד בית). הצרכים ההכרחיים כוללים למעשה את הצרכים הקיומיים לאותו קטין. הם ייפסקו תמיד.. קרא עוד →

יגאל בן חיים