כיצד ניתן להימנע מפירוק השיתוף

א. צו למדור ייחודי טענת ההגנה העיקרית, שיכולה להביא לאי-פירוק השיתוף בפועל, היא טענת קיומו של צו למדור ייחודי, שניתן על-ידי בית הדין הרבני. צו למדור ייחודי הוא צו, שניתן על-ידי בית הדין הרבני במסגרת תביעת האישה לשלום בית ו/או למזונותיה. במסגרתה עותרת האישה בפני בית הדין בהליך ביניים הקרוי "בקשה למתן צו למדור ייחודי",.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

מדור ייחודי

סעד למדור ייחודי הוא סעד מיוחד, המוקנה לבית הדין הרבני בלבד. מטרתו למנוע פירוק שיתוף בדירת מגורים משותפת לבני הזוג, שבה הורגלה האישה להתגורר עם ילדיה או ללא ילדיה. סעד זה הוא כלי יעיל למניעת פירוק שיתוף של דירת המגורים, אולם הוא יינתן רק אם תגיש האישה בבית הדין הרבני תביעה לשלום בית ומזונות. האישה.. קרא עוד →

יגאל בן חיים