כיצד ניתן להימנע מפירוק השיתוף

א. צו למדור ייחודי טענת ההגנה העיקרית, שיכולה להביא לאי-פירוק השיתוף בפועל, היא טענת קיומו של צו למדור ייחודי, שניתן על-ידי בית הדין הרבני. צו למדור ייחודי הוא צו, שניתן על-ידי בית הדין הרבני במסגרת תביעת האישה לשלום בית ו/או למזונותיה. במסגרתה עותרת האישה בפני בית הדין בהליך ביניים הקרוי "בקשה למתן צו למדור ייחודי",.. קרא עוד →

יגאל בן חיים