מה כולל המונח "רכוש"?

עם הזמן הלכה הפסיקה והרחיבה מונח זה. בתחילת יישומו של החוק היתה הכוונה לדירת מגורים, תוכניות חיסכון וזכויות כספיות בעלות צביון פרטי – ולא עסקי, אבל עם השנים נקטה הפסיקה גישה ליברלית יותר והרחיבה ככל שניתן את בסיס המונח "רכוש". כיום כולל בתוכו המונח "רכוש" גם זכויות סוציאליות, כגון: קרנות השתלמות, קופות גמל, פיצויים ואף.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

מועד איזון הרכוש

חשוב להדגיש, כי בניגוד למי שחלים עליו כללי חזקת השיתוף – אין חוק יחסי ממון מאפשר איזון מיידי. עד לתחילת שנת 2009 לא ניתן היה לאזן בפועל את הנכסים, והיה צורך בפקיעת נישואין (גירושין) כדי להביא לידי האיזון. הדבר גרם לבעיות עגינות מיותרות, שכן לצד, שאחז בנכסים הרשומים על שמו, היה בדרך כלל אינטרס לא.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

כושר השתכרות – השלב הבא!

לעתים אחד מבני הזוג מתפקד בבית ואחראי על גידול הילדים, תוך שהוא מבטל את פיתוח הקריירה האישית שלו, כדי שבן זוגו יתקדם בתחום עבודתו, ישתלם בהשתלמויות וישביח את הונו האנושי – והכול מתוך ראייה כלל-משפחתית הטוענת, כי פיתוחו האישי של אחד מבני הזוג יביא לרווחה כלכלית של התא המשפחתי בכללותו. במצב עניינים זה נוצר מצב.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

בני זוג שנישאו לאחר 01/01/74

לעומת זוגות אלה, שנישאו לפני 1/01/74, ברור יותר מצבם המשפטי של אלה, שנישאו לאחר תחולת החוק. על-פי החוק, כל הרכוש שנצבר במהלך הנישואין הוא בר-איזון ויחולק ביניהם בחלקים שווים – למעט כמה חריגים: 1.  מתנות שנתקבלו על-ידי מי מבני הזוג – עניין הדורש הוכחה. 2.  ירושות שנתקבלו על-ידי מי מבני הזוג. 3.  פיצויים שנתקבלו על-ידי.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

בני זוג שנישאו לפני 01/01/74

הפסיקה הסדירה את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג, שהוראות החוק לא חלות עליהם. בבסיס "חזקת השיתוף" מונחת החזקה, כי כל הרכוש שנצבר במהלך הנישואין הוא רכוש משותף בעקבות "מאמץ משותף" של בני הזוג, ואין זה משנה אופן רישום הנכסים. החיסרון בקביעה זו היא בכך, שאין זכות אוטומטית לקבלת מחצית הזכויות, כלומר על התובע להוכיח.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

חלוקת רכוש

אחת הסוגיות המורכבות בפתרון הסכסוך בין בני זוג היא אופן חלוקת הרכוש. כאשר דנים בתביעה לאיזון משאבים, יש להדגיש כי מדובר בנכסים הרשומים רק על שם מי מבני הזוג – להבדיל מנכסים הרשומים על שם שני בני הזוג, שאז אנו מצויים במשבצת משפטית אחרת לגמרי, אף קלה יותר לפתרון (ראו פרק 4, הסעיף "הליך הפירוק.. קרא עוד →

יגאל בן חיים