חיוב מזונות ילדים מעל גיל 18

מקור החיוב לילדים שמעבר לגיל 18 הוא, כאמור, בחוק הקובע כללים שונים בכל הקשור להיקף החיוב. החוק קובע כי ילד, שמלאו לו 18 שנים, יוכל לדרוש מאביו או אמו את מזונותיו על פי הכלל: "מחסורו של הזכאי ויכולתו של החייב". כאמור, במקרה זה ייבחנו סדרי הגודל של הכנסות ההורים יחדיו וצורכי הילד, לרבות הכנסות משלו.. קרא עוד →

יגאל בן חיים