חיוב מדין צדקה

החיוב "מדין צדקה" הוא בסיס לחיוב שני ההורים יחדיו במזונות ילדיהם המשותפים. חיוב זה יושת על ההורים יחדיו בדרך כלל בשני מקרים: האחד – בחיובים שמעבר לצרכים ההכרחיים, כפי שפורטו לעיל. בדרך כלל מדובר בהוצאה שאינה מוגדרת כהוצאה קיומית, כדוגמת קורת גג, מזון וכו'. במסגרת הוצאות אלה ייכללו הוצאות שהן בדרך כלל בבחינת מותרות, כדוגמת.. קרא עוד →

יגאל בן חיים