שינוי וביטול הסכם ממון

שינוי הסכם ממון אם מבקש צד להסכם לשנות סעיף מסעיפי הסכם ממון שאושר, חייב גם השינוי להיות מאושר על-ידי אותה ערכאה, שאישרה אותו מלכתחילה. לא ניתן לבצע שינויים בהסכם בלי שבית המשפט / בית הדין אישר אותו כמו כל הסכם אחר. ביטול הסכם ממון תביעה לביטול הסכם ממון תוגש אצל אותה ערכאה שאישרה אותו. אם.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

היכן לאשר הסכם ממון?

הסכם בין בני זוג חייב להיות בכתב ומאושר על-די בית המשפט או בית הדין. אם ההסכם נחתם קודם הנישואין, הוא חייב להיות מאושר על-ידי רשם הנישואין ו/או נוטריון. העדר אישור ההסכמים אצל הגורם המוסמך (בית הדין, בית המשפט, נוטריון או רשם הנישואין, לפי העניין) לא יביא לתקפותו של ההסכם. הסכם כזה לא יהיה תקף, ולא.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

הסכמי ממון וגירושין

חוק יחסי ממון בין בני זוג קובע, כי הוראות החוק יחולו על מערכת היחסים הרכושית של בני הזוג – אלא אם כן קיים הסכם בין בני הזוג. או-אז הוראות ההסכם – הן שיקבעו את ההסדר הרכושי שבין בני זוג. הגדרת המושג "הסכם ממון" לפני שיובהרו ההליכים הנדרשים לצורך אישור הסכם ממון, שינויו, ביטולו או אכיפתו,.. קרא עוד →

יגאל בן חיים