אכיפתו של הסכם ממון

קורה שהסכם ממון אושר על-ידי בית המשפט – אך צד להסכם אינו מקיים אותו. במקרה זה יוכל הצד, המעוניין לאכוף את הוראות ההסכם, להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה לאכיפת ההסכם. יש לציין, כי בשונה מתביעה לביטול הסכם – שבעניינה קבעה הפסיקה כי תוגש לאותה ערכאה שאישרה את ההסכם – התביעה לאכיפת הסכם היא בסמכותו.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

שינוי וביטול הסכם ממון

שינוי הסכם ממון אם מבקש צד להסכם לשנות סעיף מסעיפי הסכם ממון שאושר, חייב גם השינוי להיות מאושר על-ידי אותה ערכאה, שאישרה אותו מלכתחילה. לא ניתן לבצע שינויים בהסכם בלי שבית המשפט / בית הדין אישר אותו כמו כל הסכם אחר. ביטול הסכם ממון תביעה לביטול הסכם ממון תוגש אצל אותה ערכאה שאישרה אותו. אם.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

היכן לאשר הסכם ממון?

הסכם בין בני זוג חייב להיות בכתב ומאושר על-די בית המשפט או בית הדין. אם ההסכם נחתם קודם הנישואין, הוא חייב להיות מאושר על-ידי רשם הנישואין ו/או נוטריון. העדר אישור ההסכמים אצל הגורם המוסמך (בית הדין, בית המשפט, נוטריון או רשם הנישואין, לפי העניין) לא יביא לתקפותו של ההסכם. הסכם כזה לא יהיה תקף, ולא.. קרא עוד →

יגאל בן חיים

חלוקת רכוש

אחת הסוגיות המורכבות בפתרון הסכסוך בין בני זוג היא אופן חלוקת הרכוש. כאשר דנים בתביעה לאיזון משאבים, יש להדגיש כי מדובר בנכסים הרשומים רק על שם מי מבני הזוג – להבדיל מנכסים הרשומים על שם שני בני הזוג, שאז אנו מצויים במשבצת משפטית אחרת לגמרי, אף קלה יותר לפתרון (ראו פרק 4, הסעיף "הליך הפירוק.. קרא עוד →

יגאל בן חיים