הליך הפירוק בפועל

אם לא יצליחו הצדדים להגיע להסכמות, כאמור לעיל, ולא ניתן יהיה למנוע את פירוק השיתוף, ייתן בית המשפט צו לפירוק שיתוף של הדירה, ובדרך כלל ימנה את באי כוח הצדדים ככונסי נכסים למכירת הדירה ו/או כונס נכסים אחר, ניטרלי. כונס הנכסים הוא ידו הארוכה של בית המשפט ועליו להישמע להוראותיו. בתפקידו זה אין כונס הנכסים.. קרא עוד →

יגאל בן חיים