היכן לאשר הסכם ממון?

הסכם בין בני זוג חייב להיות בכתב ומאושר על-די בית המשפט או בית הדין. אם ההסכם נחתם קודם הנישואין, הוא חייב להיות מאושר על-ידי רשם הנישואין ו/או נוטריון. העדר אישור ההסכמים אצל הגורם המוסמך (בית הדין, בית המשפט, נוטריון או רשם הנישואין, לפי העניין) לא יביא לתקפותו של ההסכם. הסכם כזה לא יהיה תקף, ולא.. קרא עוד →

יגאל בן חיים