הגדלת/הקטנת מזונות ילדים

לא אחת פוסק בית המשפט מזונות עבור הקטינים לאחר שנבחנו מלוא צורכיהם – וזאת, בין היתר, לאור רמת השתכרות האב והאם. מטבע הדברים מושא המזונות הוא עניין דינמי הנתון לשינויים. לעתים חלים שינויים בהכנסות הצדדים, במצבם הרפואי, במצבם האישי ו/או בצורכי הקטינים, וכך נהיית הפסיקה פחות רלוונטית. במקרים כאלה זכות האב או האם לפנות לבית.. קרא עוד →

יגאל בן חיים