חלוקת רכוש

אחת הסוגיות המורכבות בפתרון הסכסוך בין בני זוג היא אופן חלוקת הרכוש. כאשר דנים בתביעה לאיזון משאבים, יש להדגיש כי מדובר בנכסים הרשומים רק על שם מי מבני הזוג – להבדיל מנכסים הרשומים על שם שני בני הזוג, שאז אנו מצויים במשבצת משפטית אחרת לגמרי, אף קלה יותר לפתרון (ראו פרק 4, הסעיף "הליך הפירוק.. קרא עוד →

יגאל בן חיים