28 אוגוסט 2011

רכישת דירה באמצעות קיזוז חוב מזונות

0 Comment

לאחרונה ניתן פס"ד בביהמ"ש לענייני משפחה באשדוד המאפשר לאישה לרכוש את דירת מגורי הצדדים באמצעות קיזוז חוב המזונות של הבעל כלפי הילדים.

פסק דין זה פותח אפשרות חדשה לחלוטין ולפיה במידה והבעל לא משלם את מזונות ילדיו, האישה יכולה לגבות את חוב המזונות על ידי רכישת חלקו של הבעל בדירה באמצעות חוב זה.

אפשרות זו היא בעצם אפשרות של פירוק שיתוף בדירת הצדדים מבלי לשלם לבעל את מלוא חלקו אלא רק את ההפרש שבין חוב המזונות לחלקו בדירה.

[top]
About the Author