צוואה

אף אחד לא אוהב לשמוע את המילה 'צוואה' משום שהינה בעלת משמעויות של סוף ומוות  אך יחד עם זאת על מנת למנוע בעיות רציניות לאחר אריכות ימים ושנים של המצווה בין היורשים שלו, מומלץ מאוד לערוך צוואה אשר תסדיר את כל העניינים הנוגעים להוראות המצווה הן ביחס לרצונו בענייני רכוש וכן ביחס לרצונו בעניינים אחרים – אשר כולם  יבואו לידי ביטוי בצוואה.

טיפ: חשוב להדגיש שאם המצווה הנו אדם מבוגר ו/או חולה יש לצרף לצוואה בעת עריכתה מסמך רפואי מאת הרופא המטפל של המצווה בדבר כשירותו לערוך את הצוואה שכן הניסיון מלמד, כי טענות מרובות מועלות כנגד צוואות שנערכו על ידי אנשים מבוגרים בקשר לכשרותם לחתום על צוואה.

עו"ד אינו רופא ואינו יכול את כליות ולב של האדם העומד מולו ולכן עורך הדין בן חיים יגאל יצר נוהג במשרדו מזה שנים המוכיח את עצמו לפיו כל אדם הנחזה להיות אדם מבוגר ו/או חולה, יחתום על צוואה בתנאי שהמציא מסמך רפואי הנתמך לצוואה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

בצורה כזו נחסכים טענות מרובות כלפי היורשים שעל פי צוואה ומן הראוי לאמץ נוהג זה שעו"ד בן חיים יגאל יצר והוכיח את עצמו על פני השנים.

משרד עורך דין בן חיים יגאל, הינו משרד המתמחה בענייני משפחה ומסייע במגוון רב של תחומים, לרבות, עריכת צוואות. במשרד פועל צוות משפטי מיומן ובקיא המעניק שירות אישי, מהיר ומהימן לכל לקוח ולקוח, החל משלב ההתייעצות הראשוני ועד לסיום התהליך המשפטי.

סוגי הצוואות

ישנם מספר אופנים לעריכת צוואה שתהיה תקפה על פי חוק:

1.   צוואה בכתב יד ופני עדים

      הדרך הנפוצה ביותר לעריכת צוואה הנה חתימה על מסמך בכתב בפני עדים ו/או בפני רשות מוסמכת (יכול להיות נוטריון).

      על מנת שצוואה זו תהיה תקפה כמובן שעורך הצוואה צריך להיות כשיר מבחינה רפואית ומבין את תוכנה ומשמעותה ולשם כך כאמור לעיל מן הראוי לצרף מסמך רפואי לצוואה במיוחד כשמדובר באדם מבוגר.

      כן העדים צריכים להיות אנשים שאינם נוגעים בדבר ואינם קשורים ליורשים ו/או קשורים בצורה עקיפה ו/או ישירה למי מהיורשים ו/או למנוח.

2.   צוואה בעל פה(צוואת "שכיב מרע")

לעיתים המצווה מצוי על ערש דווי או חושב שהוא מצוי על ערש דווי ועל כן הוא אינו יכול להגיע למשרד ו/או לחתום על צוואה כמקובל. במקרים אלו החוק (סעיף 23 לחוק הירושה) מעניק אפשרות למצווה לטעון את צוואתו בפני עדים.

אפשרות זו קיימת אך ורק לאדם המצוי לפני מוות או על אדם הרואה עצמו, בנסיבות אובייקטיביות, לפני מוות.

בעריכת צוואת "שכיב מרע", על המצווה לומר בפני שני עדים את תוכן צוואתו, תנאי הכרחי הוא כי העדים יבינו את השפה של המצווה.

על העדים, בצוואה מסוג זה, לרשום בהזדמנות הראשונה את תוכן הצוואה, יום שמיעת הצוואה, נסיבות עריכת הצוואה ולחתום בסוף המסמך שעליו כתבו את הצוואה.

לאחר העלאת הצוואה על הכתב, על העדים להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה וזאת גם כן בסמוך ככל האפשר ליום שמיעת הצוואה.

חשוב לציין כי צוואת "שכיב מרע" בטלה כעבור חודש ימים מחלוף מועד הנסיבות אשר הצדיקו את עשיית הצוואה והמצווה נותר בחיים.

3.   צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד הנה צוואה שנכתבת על ידי המוריש בכתב ידו.

לא מומלץ לערוך צוואה מסוג זה והמקרה שלהלן ימחיש עד כמה צריך להיזהר מעריכת צוואה כזו.

דוגמא קלאסית לאי עשיית צוואה מעין זו הנו מקרה מפורסם ונוגע ללב שהגיע לביהמ"ש העליון – פס"ד בעניין "קנינג".

מדובר במקרה בו אישה שסבלה מבעלה ושמה כתוצאה מכך קץ לחייה בקפיצה ממגדל כל בו שלום לא לפני שהותירה מכתב המתיימר להיות צוואתה האחרונה.

בדיון רב משמעות בפני ביהמ"ש העליון נקבע כי למרות הרצון לכבד את רצונה האמיתי והכנה של אותה אישה, לא ניתן היה לאשר את "הצוואה" שהותירה אחריה לאור העובדה שהיא לא ענתה לדרישות הצורניות שמבקש החוק כדי שהצוואה תהיה תקפה.

בפני ביהמ"ש עמדה הסוגיה באם טענה פרוצדוראלית גוברת על מהות תוכנה של הצוואה וביהמ"ש העליון פסק שאם יפרצו כל הגדרות הפרוצדוראליות הרי שכל אדם יוכל לטעון כי כל כתב יד יכול לשמש צוואה ובכך תוחטא המטרה.

זוהי דוגמא לחשיבות קיומו של בעל מקצוע בעת עריכת הצוואה.

עו"ד בן חיים יגאל, יוכל לעזור לכם אפוא בעריכת צוואה כפי המתבקש.

באין צוואה יחולו הוראות חוק הירושה אשר קובעות את היורשים שעל פי דין.