הליך הפירוק בפועל

יגאל בן חיים משרד עורכי דין

אם לא יצליחו הצדדים להגיע להסכמות, כאמור לעיל, ולא ניתן יהיה למנוע את פירוק השיתוף, ייתן בית המשפט צו לפירוק שיתוף של הדירה, ובדרך כלל ימנה את באי כוח הצדדים ככונסי נכסים למכירת הדירה ו/או כונס נכסים אחר, ניטרלי.

כונס הנכסים הוא ידו הארוכה של בית המשפט ועליו להישמע להוראותיו. בתפקידו זה אין כונס הנכסים משמש עוד כעורך-דין של מי מבני הזוג, אלא בתפקיד אחר: פקיד בית המשפט לצורך הוצאת הדירה למכירה.

מיד עם מינוי כונס הנכסים לתפקיד נרשמת הערת הצו בפנקס, המתנהל על-פי הדין בו רשומה הדירה (טאבו, מנהל, חברה משכנת וכו').

הכונס פועל לקבלת חוות דעת של שמאי, הממונה על-ידי בית המשפט. זו ממומנת על-ידי הצדדים, בדרך כלל בחלקים שווים.

כונס הנכסים ידאג לפרסם את מכירת הדירה בעיתון יומי ולקבל הצעות מן השוק החופשי. תפקידו לקבל את המחיר הגבוה ביותר.

בתום התקופה שניתנה למציעים להציע הצעות יזמין אותם כונס הנכסים למשרדו, בדרך כלל גם את אלה שהציעו את ההצעה הנמוכה ביותר, ויערוך התמחרות.

ההתמחרות נעשית על דרך של מכירה פומבית, תוך רישום פרוטוקול מדויק והכרזת הזוכה בסופה.

תוצאות ההתמחרות מובאים לבית המשפט, ועל הזוכה לחתום על הסכם מכר. על זה להיות מאושר על-ידי בית המשפט.

כל זמן שהסכם המכר אינו מאושר על-ידי בית המשפט, אין לזוכה עדיין כל זכויות בנכס.

יש לציין, כי לבעלי הבית עצמם קיימת זכות קדימה לרכוש את הדירה במחיר הגבוה ביותר שניתן בשוק החופשי.

שכר טרחתו של כונס הנכסים בבית המשפט לענייני משפחה עומד על 2% בצירוף מע"מ מכל אחד מבני הזוג, ובסך הכול 4% בצירוף מע"מ לכל היותר.

רק לאחר שקיבל כונס הנכסים לידיו את כלל האישורים מאת הרשויות, כגון אישור עירייה ואישור מס שבח; רק לאחר שכונס הנכסים שילם את כל החובות הרובצים על הדירה; ורק לאחר שקיבל אישור בית המשפט לחלוקת הכספים – רק אז יחולקו הכספים בין בני הזוג. כונס הנכסים ימסור דו"ח של התקבולים וההוצאות לכל אחד מבני הזוג ולתיק בית המשפט.