פירוק שיתוף והליכי כינוס

יגאל בן חיים משרד עורכי דין

אחד הכלים המשמעותיים, העומדים לצד המבקש לפרק את התא המשפחתי, הוא הכלי לפירוק שיתוף דירת המגורים.

בדרך כלל דירת המגורים היא הנכס העיקרי שנצבר במהלך הנישואין, ומשמעות פירוקה פירוק התא המשפחתי בפועל. לכן יש חשיבות ממדרגה עליונה להליך זה – אף אם הוא כפוי על הצד המתנגד לכך.

התביעה לפירוק שיתוף היא פשוטה ויכולה להשתרע על פני עמוד וחצי בלבד. כל שיש לציין הוא פרטי הדירה שיש לפרק ואת הסיבה למתן צו הפירוק. בדרך כלל אין צורך בסיבה כבדת משקל כדי להורות על צו לפירוק שיתוף, ודי בעובדה כי לשותף במקרקעין המשותפים אין הנאה סבירה מן השימוש בהם עצמם ובמגורים המשותפים עם בן זוגו, עמו אינו מסתדר.

לכתב תביעה לפירוק שיתוף יש לצרף את נוסח הטאבו ו/או את אישור הזכויות, שם רשומה הדירה; ואם רובצת משכנתה על הדירה, יש לצרף את היתרה שנותרה לסילוק.