פטור מאגרה

יגאל בן חיים משרד עורכי דין

כל תביעה בבית המשפט לענייני משפחה כרוכה בתשלום אגרה.

לפני שמגישים את התביעות, מסביר בדרך כלל עורך-הדין המטפל בתיק את עלות אגרת כל תיק ותיק.

ראוי להדגיש כי לכל תביעה תשלום אגרה שונה: אגרת תביעה לפירוק שיתוף אינה כאגרת תביעה למזונות, ואגרת תביעה למזונות אינה כאגרת תביעה למשמורת או רכוש.

ראוי גם להדגיש, כי גם כל בקשת ביניים במסגרת התביעה כרוכה בתשלום אגרה – למעט בקשות במסגרת תביעת מזונות ולמעט בקשות לדחיית דיון ו/או הזמנת עדים. בכל מקרה הן פטורות מתשלום אגרה במסגרת כל תיק שהן מוגשות.

אפשר להגיש בקשה לפטור מתשלום אגרה ו/או לדחות את תשלום האגרה למועד אחר.

אם מבקש בעל דין לפטור אותו מתשלום אגרה, עליו להגיש בקשה מסודרת, ואליה יצרף את תלושי השכר שלו, תנועות בחשבון הבנק המתנהל על-ידיו וכל הוצאותיו. כן עליו לפרט אם פנה לקרובי משפחה ועשה מאמץ לגייס את תשלום האגרה.

אם יסבור בית המשפט כי אכן קיים קושי בגיוס תשלום האגרה, תתקבל החלטה לפטור את אותו בעל דין מתשלומה.