סעדים זמניים

יגאל בן חיים משרד עורכי דין

עיקולים/ צווי מניעה/ עיכוב יציאה מן הארץ

במסגרת ההליכים המשפטיים, הננקטים על-ידי בני הזוג, יש חשיבות עליונה לסעדים הזמניים מבית המשפט.

בדרך כלל מדובר בבקשות לצו עיכוב יציאה מן הארץ, צווי עיקול, צווי מניעה וצווי ביניים אחרים.

חשוב לציין, כי מבחינה פרקטית לא ניתן להגיש בקשה לסעד ביניים, כגון עיקול כספים של הנתבע ו/או עיכוב יציאתו מן הארץ, אם לא הוגשה תביעה עיקרית.

לפני שמגישים לבית המשפט צווי עיקול ו/או צווי מניעה, יש להביא בחשבון את הנקודות הבאות:

א.  הבקשה צריכה להיות מבוססת מבחינה עובדתית, כלומר יש חשש שהנתבע יעלים זכויות כספיות מהמבקש.

ב.  התנאי להנפקת הצו הוא הפקדת ערבות עצמית ו/או ערבות צד ג', לפני שמגישים בבית המשפט למשפחה צווי עיקול זמניים.

במקרים רבים אף נדרשים להפקיד כספים במזומן בקופת בית המשפט. עניין זה לא ידוע למבקש הצו בתחילת ההליך; וכאשר הוא מקבל את החלטת צו עיכוב היציאה ו/או העיקול, אין הוא יכול לבצעו הלכה למעשה לאור חוסר האפשרות להפקיד את הערבות הנדרשת.

כאשר הצד המבקש עיכוב יציאה מהארץ או צו עיקול הוא חסר אמצעים, מוטב שעם הבקשה שהוא מגיש תוגש בקשה נפרדת לפטור אותו מהפקדת עירבון כספי ולהסתפק בהפקדת כתב ערבות עצמית או של צד ג'.

ג.  גם כאשר קובע בית המשפט כי יש להפקיד ערבות צד ג', ראוי להביא בחשבון כי בית המשפט אינו מסתפק בכל ערֵב, אלא הערֵב המוצג אמור להציג תלושי שכר – לעתים העולים על סך של 10,000 ₪ לחודש נטו.

לצורך כך יש להיוועץ בעורך-דין אם לא ניתן לארגן את הערבויות כפי שיבקש בית המשפט.

טיפ

הגשת בקשת עיכוב יציאה או צווי עיקול בבית הדין הרבני היא הליך פשוט יותר, שכן לא נדרשים שם להפקדת ערבויות כתנאי לקבלת הצו, הוא ניתן במעמד צד אחד, וכך נחסך זמן רב.