רכיבי חיוב במזונות ילדים

יגאל בן חיים משרד עורכי דין

מזונות הילדים מורכבים מכמה מרכיבים עיקריים:

א.  הוצאות שוטפות: מזון וכלכלה, ביגוד והנעלה, נסיעות וכו'.

ב.  מדור ואחזקתו: הוצאות דיור.

ג.  הוצאות רפואיות.

ד.  הוצאות חינוך.

ה.  דמי טיפול.

כפי שנקבעו בפסיקה בגין הוצאות המדור ואחזקתו של הקטין, ייחשבו הכללים באופן כדלקמן:

עבור ילד אחד יחויב האב כדי 30% משכר הדירה ומהוצאות אחזקת הבית המשולמים.

עבור 2 ילדים יחויב האב כדי 40% משכר הדירה ומהוצאות אחזקת הבית המשולמים.

עבור 3 ילדים יחויב האב כדי 50% משכר הדירה ומהוצאות אחזקת הבית המשולמים.

עבור 5-4 ילדים יחויב האב כדי 60% משכר הדירה ומהוצאות אחזקת הבית המשולמים.

מדור מהוּּוָן

המונח "מדור מהוּוָן" חוזר על עצמו במקרים מרובים. כוונתו היווּן תשלום דמי המדור מראש עבור כלל הילדים הקטנים עד הגיעם לגיל 18 שנים.

להיווּן זה יתרון: כך מופחת החיוב החודשי בכל הקשור לרכיב המדור, המהווה מרכיב משמעותי; כי בעוד דמי המזונות השוטפים צמודים למדד – רכיב זה, ששולם מראש, לא רק אינו מוצמד, אלא ניתנת מעין הנחה של תשלום מראש על-פי טבלת ההיוון, כל מקרה לגופו, והבעל מרגיש פחות את נטל תשלומי המזונות החודשי.

מצד אחר אין שיטת תשלום דמי המדור מראש יכולה להתאים כאשר יש סיכוי, שבשלב כלשהו יעברו הילדים למשמורתו של האב. הפרקטיקה מלמדת שבמקרה כזה לא יוחזרו תשלומי המדור, שנתן האב מראש עבור הילדים עד גיל 18 שנים.

טיפ

אם יש סיכוי שהילדים ישובו למשמורת האב, עדיף אפוא לשלם את תשלומי המדור בתשלומים חודשיים שוטפים – ולא למוסרם באופן חד-פעמי במהוון.

דמי טיפול

חיוב נוסף המובא בחשבון, ואשר לאחרונה מרבים בתי המשפט לפסוק ביד רחבה עבור הקטין, הוא רכיב "דמי טיפול".

דמי הטיפול הם הסך הכספי, המגיע לאם בגין עצם הטיפול בקטין.

דמי טיפול לא ייפסקו, אם נפסקים לאישה מזונותיה.

בדרך כלל ייפסקו דמי הטיפול עבור ילדים קטינים, הדורשים טיפול והשגחה מתמידים.

בדרך כלל נפסקים דמי הטיפול עד הגיע הקטין לגיל 10-9 שנים; אולם הדבר מסור לשיקול דעת בית המשפט, ואין מקרה אחד דומה למקרה אחר.

במקרים רבים פוסקים בתי המשפט, כי תחת חיוב הבעל במחצית הוצאות גן הילדים/הפעוטון, מחויב האב בכל הוצאות הפעוטון/המוסד החינוכי, ובהן נכללים הוצאות דמי הטיפול.