פרוצדורה במזונות ילדים

יגאל בן חיים משרד עורכי דין

כאשר מגישים תביעת מזונות, יש להקפיד על הפרטים הללו:

1.  להגיש את התביעה כשהיא מודפסת וערוכה בצורה מסודרת.

     במסגרת התביעה יש לציין את הכנסות התובעים ב-12 החודשים האחרונים ואת הכנסות הנתבע ו/או הערכה בקשר להכנסתו; וכן לציין עבור כל תובע ותובע בנפרד (עדיף לערוך טבלה) את צרכיו-הוא.

2.  לכתב התביעה יש לצרף טופס הרצאת פרטים בתיק מזונות. ניתן להשיגו במזכירות בית המשפט.

3.  לכתב התביעה יש לצרף תצהיר מאומת על-ידי עורך-דין או מזכיר בית המשפט, המאמת את האמור בתוכן כתב התביעה.

4.  לכתב התביעה יש לצרף את כל הנספחים, שעליהם מתכוון התובע לסמוך את תביעתו; שכן על-פי תקנות סדרי הדין מסמך, שהיה קיים ביום הגשת התביעה – לא ניתן להגישו מאוחר יותר אלא ברשות בית המשפט.

     במסגרת מסמכים אלה יש לצרף את כל ההוצאות הנתבעות, כגון: תשלומי משכנתה, דמי שכירות (חוזה שכירות), תשלומי ארנונה ומים, חשמל, ועד בית, כבלים, גז, טלפון, ביטוחים, הוצאות חוגים, הוצאות גנים, הוצאות מטפלת.

     אין חובה לצרף חשבונות בגין תשלומי מזון וכלכלה, כי עניין זה מחושב על-ידי בית המשפט גם ללא צורך בהגשת החשבוניות הללו.

5.  לכתב התביעה יש לצרף 12 תלושי שכר אחרונים של אֵם התובעים או התובעת – אם מדובר במזונות אישה ו/או במזונות ילדים, לפי העניין.

     אם התובעת עצמאית, יש להגיש דו"ח אחרון של רווח והפסד, שהוגש לשלטונות המס, ועליו חותמת של רשויות המס.

6.  בכתב הגנה יש להגיש את כל האמור לעיל ולהקפיד במיוחד על הגשת 12 תלושי שכר ו/או דו"ח רווח והפסד (במקרה של עצמאי), שכן בית המשפט מקפיד עד מאוד בכל הקשור לחשיפת מלוא ההכנסות של שני הצדדים – בייחוד כאשר מדובר במזונות הילדים ובהכנסות הנתבע, כאשר החבות האבסולוטית מוטלת עליו.