סיוע לאימהות חד הוריות

יגאל בן חיים משרד עורכי דין

לאם חד-הורית זכויות לקבל סיוע ממוסדות ממשלתיים, שיש בהן כדי להקל הן על בן הזוג הנושא בתשלום הן על האם.

1. סיוע בשכר הדירה: מי שוויתרה בהסכם הגירושין על זכויותיה בדירה ללא תמורה ו/או לא היתה בבעלותה דירה, תהיה זכאית בכפוף לתנאי משרד השיכון לסיוע בשכר הדירה לא מבוטל.

2.  מימון הוצאת חינוך בתחילת שנת לימודים מהמוסד לביטוח לאומי:

     בתחילת שנת לימודים מעביר המוסד לביטוח לאומי לאמהות חד-הוריות סיוע כספי עבור כל ילד החל בגיל 6 ועד גיל 14 שנים. סכום זה מאפשר לכסות את הוצאות הרישום, הוצאות שכר הלימוד והספרים, וגובהו כ-1,300 ₪ לערך בגין כל ילד, אך יש לבחון את גובה הסיוע מדי שנה בהיותו סכום משתנה.

3.  הנחה באגרת רשות השידור: אם חד-הורית זכאית לפטור מלא מתשלום אגרת טלוויזיה בשנה הראשונה לגירושין.

4.  הנחה בארנונה: במשך השנה הראשונה מאז גירושי הצדדים זכאית האישה להנחה משמעותית בתשלום הארנונה בכפוף לתנאי העירייה והמועצה המוניציפלית, שאליה משתייכת. שווה לבדוק.

כל הנחה שתקבל האישה – יש בה באופן עקיף להביא להפחתת חיובו של האב במזונות ילדיו. לכן כדאי לבדוק מהם מקורות הסיוע, שמהם יכולה האם לקבל הנחות ו//או הטבות.