מהם צרכים הכרחיים?

יגאל בן חיים משרד עורכי דין

האב מחויב במזונות ילדיו מגיל 0 ועד גיל 15 שנים ובצורכיהם ההכרחיים כהגדרתם בפסיקה, הכוללים את ההוצאות השוטפות כדלקמן:

מזון וכלכלה, ביגוד והנעלה, הוצאות רפואיות, הוצאות חינוך, הוצאות מדור ואחזקתו כדי חלקו היחסי של הקטין (שכר דירה, ארנונה, חשמל, מים, טלפון, ועד בית).

הצרכים ההכרחיים כוללים למעשה את הצרכים הקיומיים לאותו קטין. הם ייפסקו תמיד עבורו – גם אם האדם מובטל – מכוח אחריותו וחובתו על-פי ההלכה עצמה והחוק, שמאמץ את ההלכה אל תוכו כלפי אותו קטין.

כיום נקבע בפסיקה, כי המזונות הכוללים את צרכיו ההכרחיים של ילד קטין עומדים על כ-1,200 ₪, בלי שהם כוללים את מדורו.

סכום זה נפסק אף בלי להוכיח את צרכיו הלכה למעשה.

יודגש כי האמור אינו נכון אם יש במשפחה כמה קטינים, דהיינו בית המשפט לא יפסוק 1,200 ₪ לכל קטין כמניין מספר הקטינים בבית; שכן הניסיון מלמד כי הילד השני "אוכל מאותו סיר מרק" של הילד הראשון, וכך התוספת השולית הנדרשת עבורו נמוכה יותר.