ילד מרדן

יגאל בן חיים משרד עורכי דין

"ילד מרדן" הוא ילד, המסרב ליצור קשר עם אביו.

כאשר הילד מגיע לגיל סביר, בו הוא יכול לקבל החלטות משלו, ושלא בגין הסתה מצד אמו אינו רוצה ליצור קשר עם אביו, הוא נחשב לבן מרדן.

הפסיקה קבעה, כי בן מרדן לא יהיה זכאי למזונות, כי אם לסכום מינימלי, המוגדר בפסיקה: "שלא יגיע לכדי חרפת רעב".

בטרם יחליט בית המשפט אם הילד מרדן – או שמא מוסת – יוזמן תסקיר פקידת סעד. רק לאחר שייווכח כי מדובר בילד, שמרצונו אינו רוצה לראות את אביו ללא סיבה הנראית מוצדקת – כי אז ייחשב לילד מרדן; וכאשר יגיע לגיל 15 שנים, עת חלים עליו דיני הצדקה, לא יהיה זכאי בכלל למזונות, אף לא למצב של פסיקה מינימלית.