חיוב מזונות ילדים מעל גיל 18

יגאל בן חיים משרד עורכי דין

מקור החיוב לילדים שמעבר לגיל 18 הוא, כאמור, בחוק הקובע כללים שונים בכל הקשור להיקף החיוב.

החוק קובע כי ילד, שמלאו לו 18 שנים, יוכל לדרוש מאביו או אמו את מזונותיו על פי הכלל: "מחסורו של הזכאי ויכולתו של החייב".

כאמור, במקרה זה ייבחנו סדרי הגודל של הכנסות ההורים יחדיו וצורכי הילד, לרבות הכנסות משלו (אם יש לו כאלה), ובהתאם לכך ייפסקו המזונות.

הפסיקה קבעה כי סכום המזונות, המשקף באופן ריאלי את טווח הגילים הנ"ל, הוא כאמור שליש מסכום המזונות, שנפסקו עבורו קודם לכן, אך אין מסמרות בדבר.