חיוב מדין צדקה

יגאל בן חיים משרד עורכי דין

החיוב "מדין צדקה" הוא בסיס לחיוב שני ההורים יחדיו במזונות ילדיהם המשותפים.

חיוב זה יושת על ההורים יחדיו בדרך כלל בשני מקרים:

האחד – בחיובים שמעבר לצרכים ההכרחיים, כפי שפורטו לעיל.

בדרך כלל מדובר בהוצאה שאינה מוגדרת כהוצאה קיומית, כדוגמת קורת גג, מזון וכו'.

במסגרת הוצאות אלה ייכללו הוצאות שהן בדרך כלל בבחינת מותרות, כדוגמת חוגים, בילויים, נופש, דמי כיס, הצגות ועוד.

המקרה האחר – מעת הגיעו של הקטין לגיל 15 שנים.

במקרה כזה אין להידרש ולעשות חלוקה בין צרכיו ההכרחיים ו/או צורכי המותרות, ובשני הרבדים יחויבו ההורים באופן שווה בהתאם לרמת ההכנסה שלהם.

ניתן לומר, כי מרגע שהגיע הילד לגיל 15 שנים, אין חובה אבסולוטית של האב, ודרגת החיוב פחותה.