מתי נשללים מזונות אשה

יגאל בן חיים משרד עורכי דין

במקרים מסוימים לא זכאית האישה למזונות עבורה.

א.  המקרה הראשון והשכיח הוא כאשר האישה עובדת ומשתכרת כדי מלוא צרכיה.

     במקרה זה יבחן בית הדין או בית המשפט את צורכי האישה החודשיים, ומתוכם יפחית את השתכרותה החודשית.

     אם שכרה יספק מלוא צרכיה, לא ייפסקו עבורה מזונות.

     אם שכרה יהיה נמוך מצרכיה, ישלים בית הדין או בית המשפט את צרכיה כחיוב מזונות משלים.

     לאחרונה פסק בית המשפט העליון, כי גם אם יש פוטנציאל השתכרות – אבל היא אינה עובדת, ילדיה כבר גדולים ובעבר נהגה לעבוד – תתכבד ותצא לעבוד,  ולא ייפסקו לה מזונות (הלכת "ביקל" ו"פדן").

ב.  כאשר הוכח על-ידי שני עדים, כי האישה בגדה בבעלה עם גבר זר.

     ראוי להדגיש: מידת ההוכחה הנדרשת לבגידה כבדה, ואין מסתפקים באמירה ו/או בעדויות שמיעה.

ג.  אם האישה עזבה את בית המגורים ללא כל סיבה.

     ראוי להדגיש: עזיבת האישה תשלול את מזונותיה רק אם אכן עזבה ללא כל סיבה מוצדקת. לפי הפסיקה די בראיה "קלה כנוצה" כדי להצדיק את עזיבתה.

ד.  אם ניתן פסק דין סופי לחיוב האישה לקבלת הגט על-ידי בית הדין הרבני.