דרך גביית המזונות

יגאל בן חיים משרד עורכי דין

את המזונות, הנפסקים בבית המשפט או בבית הדין על-פי ההסכם, ניתן לגבות בשתי דרכים:

האחת: דרך המוסד לביטוח לאומי – אגף המזונות.

האחרת: דרך לשכת ההוצאה לפועל.

לא כל אישה תוכל לגבות את המזונות דרך המוסד לביטוח לאומי, ובכל עת יש לבחון מהם התנאים הנדרשים לצורך גבייתם.

את הקריטריונים לגביית המזונות דרך המוסד לביטוח לאומי יש לבדוק שם בעת מתן פסק הדין. באופן כללי דורש המוסד לביטוח לאומי כתנאי-סף לקבלת המזונות אי-הכנסה לאישה או הכנסה מינימלית והעדר רכוש הרשום על שמה.

אם לא ניתן לפעול לגביית המזונות דרך המוסד לביטוח לאומי, יש לפנות ללשכת ההוצאה לפועל.

לגבייה דרך המוסד לביטוח לאומי יש יתרון: התשלום החודשי קבוע ושוטף; אבל גם חיסרון יש בה: לא תמיד יעלה התשלום בקנה אחד עם גובה המזונות שנפסק ו/או הוסכם, ואת ההפרש יהיה ניתן לגבות בלשכת ההוצאה לפועל רק בתום שנה מיום פתיחת התיק במוסד לביטוח לאומי.