מזונות אשה

יגאל בן חיים משרד עורכי דין

בן הזוג חב במזונות אשתו מכוח הדין האישי החל עליו, קרי מכוח דין תורה והלכות חכמינו ז"ל – כך קבע החוק עצמו החל במדינת ישראל.

החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ג – 1953, קובע את העיקרון, לפיו יחויב כל אדם במדינת ישראל במזונות בת זוגו לפי חוקי העדה הדתית אליה הוא משתייך או לפי כלליה.

מכאן, אם בני הזוג יהודים, מחויב הבעל במזונות אשתו בהתאם לכללים שנקבעו בהלכה היהודית ממש.

החיוב במזונות האישה נקבע לפי הכלל: "עולה עמו ואינה יורדת עמו", המשקף למעשה את רמת החיים שאליה הורגלה האישה.