יישוב סכסוך ביחידת הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה

על-פי החוק הוקם בסמוך לבית המשפט לענייני משפחה מוסד, ויושבים בו עורכי-דין, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים – והכול מתוך רצון להביא את הצדדים לידי הסכמות ללא צורך לניהול הליך ארוך כאמור.

לצורך כך יש להגיש תביעה, שכותרתה "יישוב סכסוך בבית המשפט לענייני משפחה", ולפרט מדוע מבקש התובע להשתמש בשירותי יחידת הסיוע.

בית המשפט יפנה את הצדדים ליחידת הסיוע והגורמים המקצועיים, שם ינסו להביא את הצדדים לידי הסדר כולל או חלקי.

ההליך ביחידת הסיוע אינו כרוך בתשלום.

ההליך ביחידת הסיוע חסוי – אלא אם כן לא הורה בית המשפט אחרת (לרוב בית המשפט אכן אינו מורה כן). אם הליך זה אינו נושא פרי, לא ניתן להעביר את הפרטים, המועברים על-ידי מי מבני הזוג, לגורמים המקצועיים בבית המשפט.