מועד איזון הרכוש

יגאל בן חיים משרד עורכי דין

חשוב להדגיש, כי בניגוד למי שחלים עליו כללי חזקת השיתוף – אין חוק יחסי ממון מאפשר איזון מיידי.

עד לתחילת שנת 2009 לא ניתן היה לאזן בפועל את הנכסים, והיה צורך בפקיעת נישואין (גירושין) כדי להביא לידי האיזון.

הדבר גרם לבעיות עגינות מיותרות, שכן לצד, שאחז בנכסים הרשומים על שמו, היה בדרך כלל אינטרס לא להסדיר את הגט על מנת לא לאפשר איזון בפועל.

עיוות זה תוקן בתיקון מס' 4 לחוק יחסי ממון לאחר מאבקים ממושכים של שדולות וגופים רבים. ואכן, מתיקון מס' 4 לחוק – וכפי שניתן לראות זאת בחוק עצמו – אין צורך להתגרש כדי לבצע את איזון המשאבים; אלא די להוכיח את אחת החלופות המנויות בסעיף 5 א' (א) (1) לחוק, ולפיו די בהוכחת 9 חודשי פירוד ו/או חלוף שנה מיום הגשת תביעה לפירוק שיתוף או גירושין כדי שבית המשפט יוכל להורות על חלוקה בפועל.

אם ניתן צו הרחקה בהתאם לסעיף 5 א (ב), ניתן להקדים את מועד האיזון, כמפורט בהוראות החוק המובאות בפרק זה.