מה כולל המונח "רכוש"?

עם הזמן הלכה הפסיקה והרחיבה מונח זה.

בתחילת יישומו של החוק היתה הכוונה לדירת מגורים, תוכניות חיסכון וזכויות כספיות בעלות צביון פרטי – ולא עסקי, אבל עם השנים נקטה הפסיקה גישה ליברלית יותר והרחיבה ככל שניתן את בסיס המונח "רכוש".

כיום כולל בתוכו המונח "רכוש" גם זכויות סוציאליות, כגון: קרנות השתלמות, קופות גמל, פיצויים ואף פנסיה תקציבית.

המונח הורחב עוד יותר, עד כי גם נכסים עסקיים, לרבות המוניטין שלהם, ויותר מכך – גם השבחת הון אנושי, כגון בעלי מקצועות חופשיים שרכשו את המקצוע החופשי שלהם במהלך הנישואין (רופאים, רואי חשבון, עורכי דין וכדומה) – יידרשו אף הם, על-פי השקפת שופטים רבים, לחלק את הכנסתם עם בן הזוג בהתאם לשווי מוניטין, שייקבע על-ידי מומחה אשר ימונה על-ידי בית המשפט.