בני זוג שנישאו לאחר 01/01/74

יגאל בן חיים משרד עורכי דין

לעומת זוגות אלה, שנישאו לפני 1/01/74, ברור יותר מצבם המשפטי של אלה, שנישאו לאחר תחולת החוק.

על-פי החוק, כל הרכוש שנצבר במהלך הנישואין הוא בר-איזון ויחולק ביניהם בחלקים שווים – למעט כמה חריגים:

1.  מתנות שנתקבלו על-ידי מי מבני הזוג – עניין הדורש הוכחה.

2.  ירושות שנתקבלו על-ידי מי מבני הזוג.

3.  פיצויים שנתקבלו על-ידי מי מבני הזוג כתוצאה מתאונת דרכים ו/או תאונת עבודה.

4.  נכסים שנצברו קודם הנישואין.