חוות דעת מומחה

יגאל בן חיים משרד עורכי דין

בשונה מבתי משפט אחרים, אין תקנות בית המשפט לענייני משפחה מאפשרות לבעל דין לצרף לכתב תביעתו חוות דעת של מומחה מטעמו. זו תוגש רק באישור בית המשפט ועל-פי צו מינוי שלו.

לפיכך חבל לבזבז כספים ולהציג חוות דעת מומחים כדי לתמוך בכתב התביעה, שכן ממילא לא יתייחס בית המשפט לחוות דעת זו; ובכל מקרה ימונה מומחה מטעם בית המשפט, שבגינו יידרש תשלום על-ידי בעלי הדין, כפי שייקבע על-ידי בית המשפט.