היכן לאשר הסכם ממון?

הסכם בין בני זוג חייב להיות בכתב ומאושר על-די בית המשפט או בית הדין.

אם ההסכם נחתם קודם הנישואין, הוא חייב להיות מאושר על-ידי רשם הנישואין ו/או נוטריון.

העדר אישור ההסכמים אצל הגורם המוסמך (בית הדין, בית המשפט, נוטריון או רשם הנישואין, לפי העניין) לא יביא לתקפותו של ההסכם.

הסכם כזה לא יהיה תקף, ולא ניתן יהיה לתבוע את אכיפתו בבית המשפט ו/או לקבל סעדים מכוחו.