הליכי גישור

כיום תופס הליך הגישור תאוצה והולך ומתרחב, כי יש לו יתרונות על פני ההליך המשפטי בפני ערכאה משפטית זאת או אחרת.

בהליך הגישור יש חיסכון כלכלי ביחס לשכירת שירותיו של עורך-דין על-ידי כל אחד מבני הזוג.

בהליך הגישור נפתרות כלל המחלוקות בדרכי נועם ובאווירה נינוחה.

בהליך הגישור מתיישבות המחלוקות ברוח של הסכמה – מה שמאפשר לבני הזוג להמשיך ולהיות ביחסים תקינים וטובים גם לאחר הליך הפירוד.

בהליך הגישור נחסך זמן רב לעומת הליכים משפטיים, העלולים לגרום לסחבת, לעתים עד כדי כמה שנים.

בהליך הגישור אין הילדים חשופים להליכים בין בני הזוג, ובכך יש משום יתרון משמעותי לכלל ההליך.

להליך הגישור יש יתרונות נוספים. ראוי להדגיש כי הוא חסוי, וכך גם אם אינו עולה יפה, לפחות יישאו הצדדים למזער את המחלוקות ביניהם ככל שניתן במסגרת הליך זה.

שווה לנסות.