גילוי מסמכים

יגאל בן חיים משרד עורכי דין

על-פי תקנות בית המשפט לענייני משפחה חשוב לצרף לכתב התביעה את כל המסמכים, שעליהם מבקש התובע לסמוך את תביעתו.

בעל דין, שלא הגיש את כל המסמכים לכתב טענותיו, לא יוכל לצרפם בהמשך אלא באישור בית המשפט. לכן חשוב לעשות מאמץ ולצרף לכתב הטענות הראשון (כתב התביעה/כתב ההגנה) את כל המסמכים הקיימים, כדי להוכיח את התביעה או ההגנה.

לעתים אין בית המשפט מאפשר הצגת מסמכים, שהיו ברשות בעל הדין בעת הגשת התביעה/ההגנה – אלא אם כן יוצגו נסיבות שיצדיקו את הגשתם. חבל אפוא לקחת סיכון שבית המשפט לא יאפשר את הגשתם לתיק, ויש לצרפם לתביעות.