בית דין רבני

בתי הדין הרבניים בישראל הם למעשה בתי משפט הפוסקים על פי ההלכה היהודית והמשפט העברי.

במדינת ישראל יש לבתי הדין הרבניים סמכות ייחודית לדון בנושאי הגירושין והנישואין של יהודים וכן בנושא גיור.

בבתי הדין הרבניים יושבים בדין דיינים, הדיינים הם בעצם "השופטים" של בית הדין, הדיינים בקיאים בהלכה היהודית ובמשפט העברי והם נותנים את פסיקותיהם בהתאם להלכה.

בתי הדין הרבניים מורכבים מבתי דין אזוריים אשר מעליו יושב בית הדין הגדול, כל הערעורים על בית דין אזורי כלשהו מופנה לבית הדין הרבני הגדול.

בית הדין הרבני הגדול יושב בירושלים, נשיא בית הדין הרבני הגדול הינו אחד משני הרבנים הראשיים לישראל.

חשוב לציין כי בתי הדין האזוריים אינם כפופים כלל ועיקר לפסיקות בית הדין הרבני הגדול ומכך יוצא אפוא כי כל בית דין ראשי לפסוק לפי ראות עיניו כאשר המשפט העברי הוא המנחה היחיד.

בחוקי מדינת ישראל ניתנת לבתי הדין הרבניים סמכות שיפוט בלעדית בנושאי הנישואין והגירושין של בני הדת היהודית, סמכויות בדיני אישות בתנאים מסוימים, ובכלל זה גם גיור, מלבד תחומי המעמד האישי, יש לבתי הדין הרבניים סמכות שיפוט גם בעניינים דתיים, כגון הקדשות וכדומה. וכמו כן סמכות שיפוט בהסכמת הצדדים, בנושאים כגון: צוואות וירושות וכן בענייני מינוי אפרוטופוס, הכרת אבהות, קביעת מעמד אישי והצהרת דתיות.

בנוסף, יש להם סמכות שיפוט ("מקבילה") בכל הנושאים שנכרכו לתביעת גירושין, כגון: חלוקת רכוש, הסדרי ראיה, משמורת ועוד. וזאת בתנאי שהתביעה בנושאים אלו הוגשה טרם הגשת תביעה דומה בבית המשפט לענייני משפחה על ידי מי מהצדדים. עובדה זו גורמת למושג הידוע "מרוץ סמכויות" שהצד המעדיף לדון בבית הדין הרבני, או בבית המשפט לענייני משפחה, ממהר להגיש תביעה בערכאה שבה הוא חפץ לדון, כדי למנוע מהצד שכנגד לתבוע בערכאה השנייה (לקריאה מורחבת בעניין זה ראה עמוד מרוץ סמכויות).

להלן רצ"ב רשימת בתי הדין הרבניים:

מזכיר ראשי

פקס

טלפון

מיקוד

ת.ד.

כתובת

ביה"ד

02-6515499
הרב
02-6527630
שלום נפש
02-6535593

02-6582822
02-6582823

91342

34500

כנפי נשרים 22

הנהלה ירושלים

הרב עזריאל אבן חן
02-6203708
050-6229031
ר' יהודה דוקס
050-6229224

02-6240936

02-9203700
צביה
02-6203702
שיאחי
02-6203701
050-6229420

91099

1033

המלך ג'ורג' 24

בי"ד גדול ירושלים

משה ביטון
02-6203768
02-6242973
050-6229100
ס. בנימין שונם
02-6203722
050-6229110

02-6232396
מזכיר ראשי
02-6248929
גיור
02-5311174
שרה מ
02-6203741
יעקב פ
02-6203731
יוספה
02-6203740
שלמה כ
02-6203742
דינה
02-6203728
מיטל
02-6203772

02-6203745
אבנר דסטה
050-5599251
טל' גיור
02-6203777

91012

1265

המלך ג'ורג' 24

ירושלים

הרב רפאל כהן
03-6086600
050-6229278

פקס כללי
03-6963997
03-6964136
הרב רפאל כהן

1700501531

ליפא
03-6086677

61162

16253

שד' דוד המלך 33

תל אביב

הרב מנשה מילר
04-8603121
050-6229173
050-6229172
הרב יצחק היקינד
04-8603122
050-6229172

04-8668122
04-8674895

04-8603111
רינה
04-8603120
אתי
04-8603126
04-8603127

31052

5304

יל"ג 28

חיפה

הרב משה הלוי
03-9115200
050-6229037
050-6229036

03-9312878

03-9115222
אביעד
03-9115205

49104

533

שפיגל 6

פתח תקוה

הרב יצחק דהן
08-6263910
050-6229055

08-6263920

08-6263900
רחל
08-6263902

84100

93

קרית הממשלה
התקוה 4

באר שבע

הרב חנוך גרנביץ
08-9371701
050-6229060

08-9492277

08-9371700
08-9371719

76110

1054

בנימין 4

רחובות

הרב בן חמו יעקב
08-8688601
050-6229046

08-8678918

08-8688600
08-8688602

77110

1110

שד' מנחם בגין 1
מרכז צימר, שער ב'

אשדוד

הרב פרץ אברהם
08-6790661
050-6229046
(סגן)
050-6229058

08-6722503

08-6790660

78100

7

כצנלסון 4

אשקלון

הרב שלמה דידי
050-6229170
050-5239175

04-6725333

04-6727800
04-6727819

14100

51

ככר העצמאות
בנין רסקו

טבריה

הרב נפתלי אלמשעלי
050-6229124

04-6999829

04-6859000
04-6859019

13100

31

ירושלים 51

צפת

הרב יהושע קץ
09-8843999
050-6229033

09-8613225

09-8300800

42390

3116

ברקת 3

נתניה

צביקה מורד
050-6229042

03-9061609

03-9366077
03-9068114
ישיר
03-9061609

44824

25

אשקובית 48

אריאל