אישור פעולת קטין

יגאל בן חיים משרד עורכי דין

סוגיה נוספת, שעולה על הפרק בבתי המשפט לענייני משפחה חדשים לבקרים, היא פעולות קטין הדורשות הסכמת שני ההורים, כדוגמת מתן טיפולים רפואיים, הוצאת דרכון, רישום למוסדות חינוך וכיוצ"ב.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע, כי אם אין הסכמה בין ההורים ביחס לביצוע אחת מן הפעולות הנדרשות עבורו, יקבע בית המשפט ויכריע בסוגיה זו.

לעניין זה חשוב לציין, כי אם מי מההורים מבקש לצאת לחו"ל עם הקטין, אך אין לקטין דרכון, מוטב להגיש את הבקשה והתביעה לבית המשפט מבעוד מועד, שכן ההליך דורש זמן, ולעתים אף נדרשת הפקדת ערבויות להבטחת שובו של הקטין לארץ.

כך גם אם מי מההורים מבקש לרשום את אחד הילדים למוסד חינוכי, שההורה האחר מתנגד לו: מן הראוי להגיש את התביעה ואת הבקשה לא בסמוך לפתיחת שנת הלימודים, על מנת ליתן שהות לבית המשפט להכריע בעניין ולקבל החלטה לגופו של עניין.

הקו המנחה בתובענות שעל-פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הוא טובתו של הקטין – עיקרון המנחה את בית המשפט בכל הקשור לעניינים הקשורים בקטין.

לפיכך בבואו להכריע בסוגיית הוצאת דרכון של קטין שלא בהסכמת שני ההורים, ידרוש בית המשפט בדרך כלל הפקדת ערבויות לצורך הבטחת שובו של הקטין מחו"ל לארץ.

כאשר יכריע בית המשפט בסוגיית רישומו של קטין למוסד חינוכי כזה או אחר, יובאו בין השיקולים הזרם החינוכי, שאליו מבקש ההורה המשמורן לרשום, לעומת הזרמים והשקפת עולמם של מי מההורים, המלצת פקידת סעד, קרבת מקום המוסד החינוכי לבית ההורים; ואם הילד גדול – אף יתחשבו ברצונו.

יודגש כי לא ניתן להגיש בקשה לבית המשפט לאישור פעולת קטין כלשהי במסגרת הליך כזה או אחר, הנידון בבית המשפט, אלא יש לפתוח הליך חדש תוך תשלום אגרה בגין תביעה חדשה עם בקשת ביניים במסגרת התביעה.